Délegyháza

Önkormányzat

Tájékoztatás fakivágások ügyében

 

Tisztelt Lakosok!

 

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő- testületének rendkívül fontos a környezetvédelem. Ezen oknál fogva a 2019. év óta megalkotott a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 9/2019. (IX.20.) számú rendelet fokozott betartására és figyelembe vételére kérjük Önöket.

 

A rendelet értelmében, 2019. év szeptemberétől nem közterületi ingatlanon történő fakivágásnál sem csak bejelentési kötelezettség van, hanem fát kivágni csak a polgármester jogerős engedélye alapján lehet, és a kivágott fát ezentúl pótolni kell a saját tulajdonú ingatlan esetében is. Előzetes engedély nélkül történt fakivágásokat szankcionálni kényszerülünk.

 

Bízunk benne, hogy a rendelet betartatásával sikerül a környezetünket és természetet megóvni a felesleges pusztításoktól és ezzel egy biztos jövőt teremthetünk gyermekeinknek, unokáinknak.

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Délegyháza Község Önkormányzatának Községgondnoksága a Délegyházi és Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségével a Délegyháza, Rákóczi utcai Civilek Háza ingatlanon 7 db nyárfa gallyazását végezte el. A Bányás soron, Sóderos utcában szintén gallyazni fognak több fát. A gallyazásra azért van szükség, mert a fák a vezetékek biztonsági övezetében vannak vagy hajlamosak törésre és így baleset megelőzés céljából indokolt.

 

Lakossági felháborodásokra reagálva tájékoztatjuk Önöket, hogy a Galla tanya menti 036/17 hrsz-ú földrészleten található Délegyháza 31 J és K erdőrészletekre vonatkozó fakitermelését PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztálya sürgősen elhárítandó veszély okán rendelte el és tette kötelezővé a Tulajdonosok számára.

 

 

Délegyháza Község Önkormányzata

nyárfa 2

 

Délegyháza Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnői Szolgálat 2 fő védőnő munkakör betöltésére

 

Délegyháza Község Önkormányzata

 

                       

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

Védőnői Szolgálat

2 fő védőnő

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:     határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                       

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:  Pest megye, 2337 Délegyháza, Rákóczi u 8.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A 49/2004. (V.21.) EszCSM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglalt óvodai és iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                       

 

Pályázati feltételek:

 

•         Főiskola, Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

 

•         PÁLYAKEZDŐT is várunk! - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

•         magyar állampolgárság

 

•         büntetlen előélet

 

•         cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

•         szakmai önéletrajz

 

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

 

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)

 

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

•         nyilatkozat orvosi vizsgálat vállalásáról

 

•         összeférhetetlenségi nyilatkozat

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 8.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 30/432-4137 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Varju Miklósné részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16:00 óráig beérkezett. A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a jegyző és a polgármester személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 9.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.delegyhaza.hu - 2021. január 18.

 

 

 

Fenyőfagyűjtés 2021.01.22. és 2021.01.28.

Tisztelt Lakosság!

A DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatónak a saját honlapján, valamint az Önkormányzat Facebook oldalán is közzétett tájékoztatója szerint a szolgáltató 2021. január 22-én és 2021. január 28-án tart fenyőgyűjtést.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy kizárólag a szállítási napra szíveskedjenek kihelyezni az elszállítandó fenyőfákat a közterületre, és a már kihelyezett fenyőfákat a szállítási napig szíveskedjenek a közterületről eltávolítani.

Tisztelettel és köszönettel:

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Busz menetrend 2021.01.04-től

 

KÖZLEMÉNY

 

Tisztelt Lakosok!

 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Délegyháza Község Önkormányzata által üzemeltetett helyi, ingyenes buszjárat menetrendje 2021. január 4-től járatbővítés miatt megváltozik.

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a busz fenti időponttól kezdődően az új megállók beiktatásával a Borostyán köz, Őz utca, Újpesti sor, Zsombékos köz érintésével közlekedik.

 

                                                                                  Délegyháza Község Önkormányzata

 

BUSZ MENETREND 2021. 01.04. 0001

 

 

 

   

 

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.