Délegyháza

Önkormányzat

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Bizonyára értesültek róla, hogy az óvodák és a bölcsődék újranyitásáról döntött a Kormány. Intézményünk továbbra is fokozottan ügyel a higiéniai szabályok betartására. Az épületbe lépéskor továbbra is kötelező a kézfertőtlenítés. Az óvoda épületébe a főbejáraton keresztül lehet bemenni, a gyermekeket az előtérben kell átadni az ott tartózkodó dolgozónak. Kérem, hogy csak teljesen egészséges gyermeket hozzanak óvodába.

Természetesen a korábbi gyakorlat szerint hiányzás után jelezni kell, hogy a gyermek mikortól jön újra közösségbe.

Május 25., hétfőtől a konyha bővítése miatt az ebédet Dunavarsányról fogják szállítani. Ezért az elmúlt hetekhez hasonlóan az étkezési igényeket a következő hétre, minden szerdán 10 óráig kell leadni az óvoda titkárságán, telefonon a 24/212-070, vagy +36 30/692-1054, vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Hét közben új rendelés felvételére és módosítására nincs lehetőségünk.

Amennyiben kérdésük, vagy kérésük lenne, forduljanak hozzám bizalommal.

Darabos Zsuzsanna

Intézményvezető
Délegyháza Napsugár Óvoda

Tájékoztatás

ájékoztató a 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet szerint a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépett fenti számú Kormányrendelet értelmében - a Kormányrendelet hatálya alá tartozó - engedélyköteles tevékenységek végzésére irányuló kérelmek ellenőrzött bejelentés formájában nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, az erre a célra létrehozott alábbi e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., valamint ügyfélkapun keresztül.

Az engedélyköteles tevékenység – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül folytatható, azt követően, hogy a Hatóság döntéséről elektronikus úton értesítette a kérelmezőt.

A Hatóság a Kormányrendelet szerint a tevékenység végzését végzéssel megtiltja, ha

a) a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik e rendelet hatálya alá,

b) az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,

c) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható,

d) a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont szerinti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy

e) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

Ez esetben a Hatóság lefolytatja az engedélyezési eljárást.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének, vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni, vagy megfizetni.
Az adott ügyekhez előírt formanyomtatványokat továbbra is alkalmazni kell.

Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a kapcsolattartás érdekében bejelentésükön telefonos elérhetőségüket minden esetben tüntessék fel.

Délegyházi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Tisztelt Vendégétkezők!

2020. május 25-étől előre láthatóan 2020. augusztus elejéig, konyhabővítési-és felújítási munkálatok miatt a megrendelt ebéd átadására és átvételére a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola (2337 Délegyháza, Árpád u. 53.) épületének oldalbejáratánál kerül sor, 12:30-13:30 között.

(A megrendelési és fizetési módban változás nem történt.)

Megértésüket tisztelettel köszönjük!

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 18-án az Országgyűlés arról döntött, hogy az engedély nélkül létesített kutak fennmaradási engedélyezési eljárását felfüggeszti 2023. december 31-ig.

Délegyházi Polgármesteri Hivatal

"Zsebi-Baba" Családi Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet "Zsebi-Baba" Családi Bölcsőde kisgyermek nevelő-gondozó munkakör betöltésére.

"Zsebi-Baba" Családi Bölcsőde

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

"Zsebi-Baba" Családi Bölcsőde

kisgyermek nevelő-gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

  Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 2.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermek nevelői- gondozói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Középfokú képesítés, kigyermek nevelő - gondozó,

    •         magyar állampolgárság, cselekvő képesség, büntetlen előélet, szülői felügyeleti jog gyakorlásáról nyilatkozat,

    Elvárt kompetenciák:

•         gyermekszeretet, rugalmasság, önálló munkavégzésre való képesség,alkalmazkodó képesség, empátia,,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Szakmai végzettséget igazoló dokumentum, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 5.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darabos Zsuzsanna nyújt, a +36 306932906 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a "Zsebi-Baba" Családi Bölcsőde címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2020. , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermek nevelő-gondozó.

  vagy

  •         Elektronikus úton Darabos Zsuzsanna részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 10.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         Délegyháza Község honlapja - 2020. május 18.

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 18.

  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

  

 

"Zsebi-Baba" Családi Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet "Zsebi-Baba" Családi Bölcsőde kisgyermek nevelő-gondozó munkakör betöltésére.

"Zsebi-Baba" Családi Bölcsőde

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

"Zsebi-Baba" Családi Bölcsőde

kisgyermek nevelő-gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

kisgyermek nevelői- gondozói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, kisgyermek nevelő- gondozó,

•         magyar állampolgárság, cselekvő képesség, büntetlen előélet, szülői felügyeleti jog gyakorlásáról nyilatkozat,

Elvárt kompetenciák:

•         megbízhatóság, alkalmazkodó képesség, kedvesség, gyermek szeretet,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai végzettséget igazoló dokumentum, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darabos Zsuzsanna nyújt, a +36 306932906 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a "Zsebi-Baba" Családi Bölcsőde címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2020 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermek nevelő-gondozó.

vagy

•         Elektronikus úton Darabos Zsuzsanna részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Délegyháza Község honlapja - 2020. május 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Délegyházi Vackor Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Délegyházi Vackor Bölcsőde 4 fő kisgyermek gondozó - nevelő munkakör betöltésére.

Délegyházi Vackor Bölcsőde

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Délegyházi Vackor Bölcsőde

4 fő kisgyermek gondozó - nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2337 Délegyháza, Rákóczi utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondozói, kisgyermeknevelői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, kisgyermek gondozó nevelő,

•         magyar állampolgárság, cselekvő képesség, büntetlen előélet, szülői felügyeleti jog gyakorlásáról nyilatkozat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, kisgyermek nevelő- gondozó,

•         bölcsődében, kisgyermekmeknevelői munkakörben szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         gyermekszeretet, rugalmasság, önálló munkavégzésre való képesség,alkalmazkodó képesség, empátia, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai végzettséget igazoló dokumentum, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darabos Zsuzsanna nyújt, a +36 306932906 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Délegyházi Vackor Bölcsőde címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2020. , valamint a munkakör megnevezését: 4 fő kisgyermek gondozó - nevelő.

vagy

•         Elektronikus úton Darabos Zsuzsanna részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Délegyháza Község honlapja - 2020. május 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Délegyházi Vackor Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Délegyházi Vackor Bölcsőde 2 fő bölcsődei dajka

Délegyházi Vackor Bölcsőde

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Délegyházi Vackor Bölcsőde

2 fő bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2337 Délegyháza, Rákóczi utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődei dajkai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános, bölcsődei dajka,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú képesítés, bölcsődei dajka,

•         bölcsődei dajkai munkakörben való foglalkoztatottság. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         megbízhatóság, alkalmazkodó képesség, kedvesség, gyermek szeretet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai végzettséget igazoló dokumentum, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darabos Zsuzsanna nyújt, a +36 306932906 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Délegyházi Vackor Bölcsőde címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő bölcsődei dajka.

vagy

•         Elektronikus úton Darabos Zsuzsanna részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Délegyháza Község honlapja - 2020. május 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.