Délegyháza

Önkormányzat

Felhívás

 

SÜRGŐS!

 

Délegyháza Község Önkormányzata szolgálati lakás biztosítása céljából INGATLANT BÉRELNE Délegyháza településen. Jelentkezéseket várunk a 24/542-155 központi számon a titkárságon.

 

Tájákoztató

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

 

Kérjük Önöket, hogy a koronavírus járványra való tekintettel a Délegyházi Polgármesteri Hivatalban történő személyes ügyintézés során az alábbi előírásokat szíveskedjenek betartani:

-          A Hivatal kizárólag ügyfélfogadási időben várja ügyfeleit.

-          A Hivatalban egy irodában egyidejűleg csak egy ügyfél tartózkodhat, amennyiben kísérővel érkeznek, a kísérő szíveskedjen a Hivatal előudvarán várakozni.

-          Az ügyintézésre váró további ügyfelek szíveskedjenek a Hivatal előudvarában várakozni, a beléptetést a recepciós hölgy intézi.

-          Belépésre kizárólag az épület első bejárata használható.

-          A Hivatalban az orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk (a továbbiakban együtt: maszk) viselete, és a kézfertőtlenítés kötelező. A maszkot olyan módon kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.  

Beadványaikat ügyfélkapun (cégkapun) keresztül elektronikus úton, vagy postai úton is változatlanul meg tudják küldeni a Hivatal részére.

 

Központi e-mail cím:

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Telekadó, települési adó ügyintéző e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Építményadó ügyintéző e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Településüzemeltetési és –fejlesztési ügyintézők e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

Pénzügyi Osztály e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

(felnőtt étkezés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

gyermek étkezés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

Szociális ügyintéző e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

Igazgatási ügyintéző e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Gépjárműadó, helyi iparűzési adó, anyakönyv ügyintéző e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Községgondnokság e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

Jegyző e-mail címe:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dokumentumok letölthetők a következő linken:

https://www.delegyhaza.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=135

 

Hivatali Kapus elérhetőség:

Délegyháza Polgármesteri Hivatal KRID száma: 503153145

Délegyháza Község Önkormányzata KRID száma: 151010769

 

 

Központi telefonszám: 06-24/542-155

Mellékek:

1-es Titkárság

2-es Jegyző

3-as Településüzemeltetési és –fejlesztési ügyintézők

4-es Pénzügyi Osztály

5-ös Szociális ügyintéző

6-os Adó (Telekadó, Települési adó, Építményadó, Talajterhelési díj) és humánpolitikai ügyintézők

7-es Igazgatási ügyintéző

8-as Adó (Gépjárműadó, Helyi Iparűzési adó, Idegenforgalmi adó), anyakönyv ügyintéző

9-es Községgondnokság

 

 

Megértésüket köszönjük.

Délegyháza, 2020. szeptember 18.

 

 

dr. Molnár Zsuzsanna

 

jegyző

 

 

  

 

DÉLEGYHÁZA Házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje

 

DÉLEGYHÁZA

 

Házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje

 

 

 

 

A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:

 

2020.

október

november

december

5.; 19.

2.; 16.; 30.

14.; 28.

 

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.

 

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.

 

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

 

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:

 

2020.

október

november

december

5.; 19.

2.; 16.; 30.

-

 

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak.

 

 

Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

 

Ügyfélszolgálat

 

cím

telefon

e-mail

honlap

DTkH Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Kút u. 5.

53/500-152

53/500-153

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.dtkh.hu

 

 

 

Délegyháza Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Délegyháza Község Önkormányzata Védőnő – 2 fő munkakör betöltésére.

 

Délegyháza Község Önkormányzata

 

                       

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

Délegyháza Község Önkormányzata

Védőnő – 2 fő

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                       

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

Pest megye, 2337 Délegyháza, Rákóczi u 8.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A 49/2004. (V.21.) EszCSM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglalt óvodai és iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                       

 

Pályázati feltételek:

 

•         Főiskola, Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

 

•         Pályakezdőt is várunk! - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

•         magyar állampolgárság

 

•         cselekvőképesség

 

•         büntetlen előélet

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

•         szakmai önéletrajz

 

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)

 

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

 

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

•         összeférhetetlenségi nyilatkozat

 

•         nyilatkozat orvosi vizsgálat vállalásáról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 21.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 06/24/542-155/6 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•      Elektronikus úton Varju Miklósné részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

•      Személyesen: Varju Miklósné, Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 2-es iroda.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16:00 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a jegyző és a polgármester személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 22.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

SZOLGÁLATI LAKÁS MEGOLDHATÓ!

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delegyhaza.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.