Délegyháza

Önkormányzat

Tájékoztató a gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülők!

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő módosítása kibővíti a bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén ingyenesen étkezők körét.

2015. szeptember 1-től térítésmentes óvodai étkezés vehető igénybe a gyermek után, ha

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (jegyzői határozat alapján),
  • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek (magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló MÁK határozat, illetve tartós betegség esetén a szakorvosi igazolás,vagy fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján)
  • három vagy több gyermekes családban él (a három vagy több gyermekre tekintettel magasabb összegű családi pótlék megállapításárólszóló MÁK határozat alapján)
  • a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság (nevelésbe vételt elrendelő gyámhatósági határozat alapján)
  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át, 2015. évben 89.408,- Ft-ot (jövedelemszámítás alapján).

A térítésmentes étkezés a „Nyilatkozat - gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén” című formanyomtatvány kitöltésével igényelhető.A nyomtatvány és a jövedelemszámítást segítő segédlet a Napsugár Óvodában átvehető, vagy letölthető innen. A nyilatkozatokat a Napsugár Óvodában kell leadni. (A jövedelelmszámításhoz kapcsolódó Segédlet itt érhető el.)

 

A szülő a kérelmet bármikor benyújthatja, azonban csak a kérelem benyújtását követő naptól étkezhet ingyen a gyerek, ezért kérjük, hogy a kérelmet minél előbb szíveskedjenek benyújtani.

Ha a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre tekintettel étkezik ingyenesen, az ingyenes étkezés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, legkorábban az ellátás igénybe vételének első napjától jár, és a rendszeres kedvezményre való jogosultság utolsó napjáig jár.

Kérjük, hogy amennyiben a nevelési év során a kedvezményhez kapcsolódó viszonyaikban változás következik be, azt a Napsugár Óvodában szíveskedjenek bejelenteni (pl. jövedelmi helyzet változása, gyermek születése stb.).

Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulóknál az ingyenes étkezők köre bővült a nevelésbe vett gyermekekkel.

A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Segítő közreműködésüket köszönjük!

dr. Molnár Zsuzsanna

jegyző

Sajtóközlemény

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 2014.04.01-én Taksony, Délegyháza és Áporka konzorciumi együttműködésként beadott KMOP-4.7.1-13-2014-0004 azonosítószámú „Elektronikus helyi közigazgatás infrastruktúra fejlesztése Taksony, Délegyháza és Áporka településeken” elnevezésű pályázatát érdemesnek találta, és a

Regionális Operatív Program Irányító Hatóság 20 834 715 Ft összegű támogatást állapított meg a három településre.

Bővebben ...

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.