Délegyháza

Önkormányzat

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a 2019/2020-as tanév nyári szünetében Délegyháza Község Önkormányzata által biztosított napközbeni gyermekfelügyeletet időpontjaiban bekövetkezett változásról.

A 2020. július 6-10.-ig tartó turnus helyett, az Önkormányzat 2020. július 13-17-ig biztosítja a gyermekfelügyeletet.

A fenti változást figyelembe véve az időpontok az alábbiak szerint alakulnak:

-        2020. június 29. - 2020. július 3.

-        2020. július 13.- 2020. július 17.

-        2020. július 20. – 2020. július 24.

-        2020. július 27. – 2020. július 31.

-        2020. augusztus 10. – 2020. augusztus 14.

-        2020. augusztus 17. – 2020. augusztus 19.

(A gyermekfelügyeletet napközben 07:30-tól 17:00-ig biztosítjuk)

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT NYÁRI GYERMEKFELÜGYELETRŐL

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT NYÁRI GYERMEKFELÜGYELETRŐL

Tisztelt Szülők!

A 2019/2020-as tanév nyári szünetében Délegyháza Község Önkormányzata napközbeni gyermekfelügyeletet biztosít az alábbi időpontokban:

-          2020. június 29. - 2020. július 3.

-          2020. július 6.- 2020. július 10.

-          2020. július 20. – 2020. július 24.

-          2020. július 27. – 2020. július 31.

-          2020. augusztus 10. – 2020. augusztus 14.

-          2020. augusztus 17. – 2020. augusztus 19.

Helyszín: Délegyházi Kölcsey Művelődési Központ (2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.)

Jelentkezés feltételei: 

-          Orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges;

-          Munkáltatói igazolás a szülőktől;

-          Amennyiben a szülő egészségügyi okok miatt nem tudja megoldani a gyermek napközbeni felügyeletét, orvosi igazolás szükséges ennek tényéről;

-          Amennyiben a szülő a COVID-19 vírus miatti veszélyhelyzet következtében veszítette el állását és amiatt tartós álláskereső, igazolás a volt munkáltatótól arról, hogy a járvány miatti veszélyhelyzet alatt veszítette el állását

Térítési díj: 15.500 Ft/gyermek/hét, mely tartalmazza a napi háromszori étkezés díját is.

(Amennyiben a gyermek speciális étrend szerint étkezik, úgy csak ebédet tudunk biztosítani, külön díjazás szerint)

Jelentkezés módja és ideje: A mellékelt nyomtatványokat kitöltve és aláírva, a szükséges dokumentumokat csatolva, a jelentkezéseket a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldhetik.

A gyermekeket akkor tudjuk fogadni, ha a felügyelet hetét megelőző hét hétfőn 10:00 óráig leadják igényüket. Kérjük, a jelentkezéssel egyidejűleg a térítési díjat átutalással teljesítsék az alábbi számlaszámra:

Délegyháza Község Önkormányzata

11742180-15441654

Amennyiben az átutalás nem megoldható, úgy a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában személyesen is befizethető a térítési díj, a Hivatal ügyfélfogadási idejében.

 

Kérelem

Nyilatkozat

Délegyháza Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Délegyháza Község Önkormányzata Védőnői Szolgálat Védőnő munkakör betöltésére.

Délegyháza Község Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Délegyháza Község Önkormányzata
Védőnői Szolgálat

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:          határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:        Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:         Pest megye, 2337 Délegyháza, Rákóczi u 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004. (V.21.) EszCSM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglalt óvodai és iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, , Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

•         Pályakezdőt is várunk! - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

•         nyilatkozat orvosi vizsgálat vállalásáról

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

•         összeférhetetlenségi nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/330- /2020 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

•         Elektronikus úton Varju Miklósné részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 12:00 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a jegyző és a polgármester személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 22.

 

 

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Bizonyára értesültek róla, hogy az óvodák és a bölcsődék újranyitásáról döntött a Kormány. Intézményünk továbbra is fokozottan ügyel a higiéniai szabályok betartására. Az épületbe lépéskor továbbra is kötelező a kézfertőtlenítés. Az óvoda épületébe a főbejáraton keresztül lehet bemenni, a gyermekeket az előtérben kell átadni az ott tartózkodó dolgozónak. Kérem, hogy csak teljesen egészséges gyermeket hozzanak óvodába.

Természetesen a korábbi gyakorlat szerint hiányzás után jelezni kell, hogy a gyermek mikortól jön újra közösségbe.

Május 25., hétfőtől a konyha bővítése miatt az ebédet Dunavarsányról fogják szállítani. Ezért az elmúlt hetekhez hasonlóan az étkezési igényeket a következő hétre, minden szerdán 10 óráig kell leadni az óvoda titkárságán, telefonon a 24/212-070, vagy +36 30/692-1054, vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Hét közben új rendelés felvételére és módosítására nincs lehetőségünk.

Amennyiben kérdésük, vagy kérésük lenne, forduljanak hozzám bizalommal.

Darabos Zsuzsanna

Intézményvezető
Délegyháza Napsugár Óvoda

Tájékoztatás

ájékoztató a 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet szerint a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépett fenti számú Kormányrendelet értelmében - a Kormányrendelet hatálya alá tartozó - engedélyköteles tevékenységek végzésére irányuló kérelmek ellenőrzött bejelentés formájában nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, az erre a célra létrehozott alábbi e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., valamint ügyfélkapun keresztül.

Az engedélyköteles tevékenység – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül folytatható, azt követően, hogy a Hatóság döntéséről elektronikus úton értesítette a kérelmezőt.

A Hatóság a Kormányrendelet szerint a tevékenység végzését végzéssel megtiltja, ha

a) a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik e rendelet hatálya alá,

b) az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,

c) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható,

d) a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont szerinti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy

e) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

Ez esetben a Hatóság lefolytatja az engedélyezési eljárást.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének, vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni, vagy megfizetni.
Az adott ügyekhez előírt formanyomtatványokat továbbra is alkalmazni kell.

Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a kapcsolattartás érdekében bejelentésükön telefonos elérhetőségüket minden esetben tüntessék fel.

Délegyházi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Tisztelt Vendégétkezők!

2020. május 25-étől előre láthatóan 2020. augusztus elejéig, konyhabővítési-és felújítási munkálatok miatt a megrendelt ebéd átadására és átvételére a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola (2337 Délegyháza, Árpád u. 53.) épületének oldalbejáratánál kerül sor, 12:30-13:30 között.

(A megrendelési és fizetési módban változás nem történt.)

Megértésüket tisztelettel köszönjük!

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 18-án az Országgyűlés arról döntött, hogy az engedély nélkül létesített kutak fennmaradási engedélyezési eljárását felfüggeszti 2023. december 31-ig.

Délegyházi Polgármesteri Hivatal

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.