Délegyháza

Önkormányzat

HIRDETMÉNY

 

Szeretve Tisztelt Délegyházi Lakosok!

 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy sikeres tárgyalásokat folytattunk a I-II. tó közötti Közműhíd ügyében a közműszolgáltatóval a híd gyalogos és kerékpáros forgalom számára történő megnyitása érdekében.

A rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt a híd felújítása 2021. 02. 20-án (Szombaton) 08:00-kor kezdődik és 2021. február 22-én (Hétfő) 16:00-kor fejeződik be, ez idő alatt a hidat lezárjuk. Legálisan 2021. február 23-tól (Kedd) lehet használni.

Kérem fenti tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

 

Délegyháza, 2021. február 17.        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Dr. Riebl Antal

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Polgármester

 

híd

 

ELMŰ Tajékoztatás

 

 Tisztelt Délegyháza Önkormányzat!

 

 

 

 

Cégünk a Kelet-Pest megyei Kft. a villamos hálózatok kertészeti, erdészeti jellegű karbantartását, mint kivitelező vállalkozó végezzük. Feladatunk csak és kizárólag a villamos hálózatokra előírt védőtávolságok kialakítása (20 kV-3méter, 0,4 kV-l,5méter). Ezekre a védőtávolságokra garanciát kell vállalnunk egy éves időtartamig.

 

 

 

Szóban forgó villamos hálózat:                         20 kV

 

 

Mivel a munkánk erősen időjárás függő így csak a munkavégzés tervezett időintervallumát tudjuk megadni.

 

Időintervallum:                            2020.02.15.-2021.03.15.

 

 

 

Villamos hálózat álltai érintett utcák:

 

Vadvirág, Diófa köz, Rákóczi, Némedi, Kossuth Lajos, Dózsa György, Tompa Mihály, Majosi, József Atilla, Gizella telep

 

Kelet-Pest Megyei Kft.

 

 

 

 

 

Tájékoztató a konténer rendelés menetéről Délegyháza

Tájékoztató a konténer rendelés menetéről
Délegyháza

Kommunális és építési törmelék, sitt elszállítására az alábbiak szerint konténer igényelhető:
Az igénylés személyesen vagy honlapunkon - Konténer igénylés menüponton – keresztül lehetséges.
A konténer igénylésének menete:
A konténer igénylése űrlap maradéktalan, pontos és valós adatokkal történő kitöltését, és az adatkezeléssel kapcsolatos információk elfogadását követően az „Igény elküldése” gombra kattintva a megadott felhasználási hely település szerinti illetékes ügyfélszolgálat részére továbbításra kerül az igénylés. Az igénylésről a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címről igazoló e-mail érkezik az igénylésben megadott e-mail címre.
FONTOS! A beküldött konténer igénylő űrlap NEM MINŐSÜL MEGRENDELÉSNEK, munkatársaink egyeztetés céljából minden esetben felveszik az Igénylővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén (telefon, e-mail)!
A felhasználási hely szerinti érvényben lévő konténer ürítési díjakról munkatársaink adnak pontos felvilágosítást a megrendelés egyeztetésekor, véglegesítésekor.
Munkatársainkkal történő egyeztetést követően kerül sor a konténer megrendelő nyomtatvány kiküldésére, melyet aláírást követően a megadott e-mail címre visszajuttatni szükséges! Az aláírt és visszajuttatott konténer megrendelő nyomtatvány MEGRENDELÉSNEK MINŐSÜL.
Az igényléssel kapcsolatos fontos információk!
Konténer űrmértékének kiválasztása:
•    5; 8; 10; 15; 32 m3-es űrtartalmú konténerek bérlésére van lehetőség, amennyiben vegyes kommunális hulladék elhelyezésére igényli.
•    Ha a konténert építési törmelék elhelyezésére igényli, úgy csak 5 és 15 m3-es űrtartalmú konténerek bérlésére van lehetőség (műszaki okokból)!!!
Délegyháza
Konténer űrtartalma    Lakossági ár    Közületi ár
5 m3    17.417,- + ÁFA    20.000,- + ÁFA
8 m3    27.867,- + ÁFA    32.000,- + ÁFA
10 m3    34.833,- + ÁFA    40.000,- + ÁFA
15 m3    52.250,- + ÁFA    60.000,- + ÁFA
Kiszállítás és tervezett időtartam meghatározása:
•    hétvégén (szombat és vasárnap), továbbá ünnepnapokon nem történik konténerszállítás (sem kiszállítás, sem beszállítás)
•    A konténer felhasználási helyen történő tartózkodási idejére napi bérleti díjat számítunk fel a konténer ürítési díjon felül, melynek összege 2.500,- Ft + ÁFA /nap
•    Ugyanazon napra kiszállítás és beszállítás nem igényelhető, kiszállítást követően csak a rá következő első hétköznapra eső munkanapon lehetséges a beszállítás.
Például:            *kedd kiszállítás – szerda beszállítás: 1 nap bérleti díj)
*péntek kiszállítás – hétfő beszállítás: 3 nap bérleti díj
*szerda kiszállítás, de a csütörtök ünnepnap – péntek beszállítás: 2 nap bérleti díj
•    Amennyiben az Igénylő hibájából nem történik meg a konténer beszállítása a megrendelésben szereplő határnapon, úgy az Igénylőt a beszállítás tényleges időpontjáig terheli a napi bérleti díj megfizetésének kötelezettsége.
•    Amennyiben Társaságunk hibájából nem történik meg a konténer beszállítása a megrendelésben szereplő határnapon, úgy az Igénylőt csak a beszállítás megrendelőben szereplő határnapjáig terheli a napi bérleti díj megfizetésének kötelezettsége.
Elérhetőségeink:
Postacím: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
Telefon: 53/500-152; 53/500-153
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
www.dtkh.hu

Tájékoztatás fakivágások ügyében

 

Tisztelt Lakosok!

 

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő- testületének rendkívül fontos a környezetvédelem. Ezen oknál fogva a 2019. év óta megalkotott a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 9/2019. (IX.20.) számú rendelet fokozott betartására és figyelembe vételére kérjük Önöket.

 

A rendelet értelmében, 2019. év szeptemberétől nem közterületi ingatlanon történő fakivágásnál sem csak bejelentési kötelezettség van, hanem fát kivágni csak a polgármester jogerős engedélye alapján lehet, és a kivágott fát ezentúl pótolni kell a saját tulajdonú ingatlan esetében is. Előzetes engedély nélkül történt fakivágásokat szankcionálni kényszerülünk.

 

Bízunk benne, hogy a rendelet betartatásával sikerül a környezetünket és természetet megóvni a felesleges pusztításoktól és ezzel egy biztos jövőt teremthetünk gyermekeinknek, unokáinknak.

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Délegyháza Község Önkormányzatának Községgondnoksága a Délegyházi és Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségével a Délegyháza, Rákóczi utcai Civilek Háza ingatlanon 7 db nyárfa gallyazását végezte el. A Bányás soron, Sóderos utcában szintén gallyazni fognak több fát. A gallyazásra azért van szükség, mert a fák a vezetékek biztonsági övezetében vannak vagy hajlamosak törésre és így baleset megelőzés céljából indokolt.

 

Lakossági felháborodásokra reagálva tájékoztatjuk Önöket, hogy a Galla tanya menti 036/17 hrsz-ú földrészleten található Délegyháza 31 J és K erdőrészletekre vonatkozó fakitermelését PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztálya sürgősen elhárítandó veszély okán rendelte el és tette kötelezővé a Tulajdonosok számára.

 

 

Délegyháza Község Önkormányzata

nyárfa 2

 

Délegyháza Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnői Szolgálat 2 fő védőnő munkakör betöltésére

 

Délegyháza Község Önkormányzata

 

                       

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

Védőnői Szolgálat

2 fő védőnő

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:     határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                       

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:  Pest megye, 2337 Délegyháza, Rákóczi u 8.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A 49/2004. (V.21.) EszCSM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglalt óvodai és iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                       

 

Pályázati feltételek:

 

•         Főiskola, Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

 

•         PÁLYAKEZDŐT is várunk! - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

•         magyar állampolgárság

 

•         büntetlen előélet

 

•         cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

•         szakmai önéletrajz

 

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

 

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)

 

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

•         nyilatkozat orvosi vizsgálat vállalásáról

 

•         összeférhetetlenségi nyilatkozat

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 8.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 30/432-4137 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Varju Miklósné részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16:00 óráig beérkezett. A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a jegyző és a polgármester személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 9.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.delegyhaza.hu - 2021. január 18.

 

 

 

Fenyőfagyűjtés 2021.01.22. és 2021.01.28.

Tisztelt Lakosság!

A DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatónak a saját honlapján, valamint az Önkormányzat Facebook oldalán is közzétett tájékoztatója szerint a szolgáltató 2021. január 22-én és 2021. január 28-án tart fenyőgyűjtést.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy kizárólag a szállítási napra szíveskedjenek kihelyezni az elszállítandó fenyőfákat a közterületre, és a már kihelyezett fenyőfákat a szállítási napig szíveskedjenek a közterületről eltávolítani.

Tisztelettel és köszönettel:

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.