Délegyháza

Önkormányzat

Tájékoztatás

 

Tisztelt Lakosság!

 

Tisztelt Civil Szervezetek!

 

 

 

A kialakult vírushelyzetre való tekintettel Önkormányzatunk nem szervez közös megemlékezést az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Jegyző asszonnyal Október 23-án 10 órakor helyezzük el Önkormányzatunk koszorúját a Szabadság téren. Biztatom a szervezeteket, hogy egyénileg keressék fel a megemlékezés helyszínét és helyezzék el virágaikat.

 

„A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.”
Albert Camus (1957)

 

 

                                                                                                                             dr. Riebl Antal

 

                                                                                                             Délegyháza Község Önkormányzata

 

                                                              

 

Délegyháza Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Délegyháza Község Önkormányzata Védőnői Szolgálat Védőnő - 2 fő munkakör betöltésére.

 

Délegyháza Község Önkormányzata

 

                       

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

Délegyháza Község Önkormányzata
Védőnői Szolgálat

Védőnő - 2 fő

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:     határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                       

 

Foglalkoztatás jellege:   Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:    Pest megye, 2337 Délegyháza, Rákóczi utca 8.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A 49/2004. (V.21.) EszCSM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglalt óvodai és iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                       

 

Pályázati feltételek:

 

•         Főiskola, Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

 

•         Pályakezdőt is várunk! - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

•         magyar állampolgárság

 

•         büntetlen előélet

 

•         cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

•         szakmai önéletrajz

 

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kérelem postai feladását igazoló szelvény/elektronikus kérelem esetén a visszaigazolás

 

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

 

•         összeférhetetlenségi nyilatkozat

 

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul,

 

•         nyilatkozat orvosi vizsgálat vállalásáról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 27.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 24/542-155/6 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Varju Miklósné részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16:00 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a jegyző és a polgármester személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

SZOLGÁLATI LAKÁS MEGOLDHATÓ!

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delegyhaza.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Délegyháza Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. t

 

Figyelem! Figyelem!

 

Délegyházi Diákok!

 

 

 

Délegyháza Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan.

 

 

 

A pályázók köre:

 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek.

 

 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 

 

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: 2020. november 5.

 

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

 

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

 

A pályázatokat 2020. november 5-ig kell benyújtani az önkormányzathoz a pályázati anyagban szereplő módon. Mindenki figyelmét felhívjuk, hogy az időpont elmulasztása kizárást eredményez.

 

 

 

                                                                               Délegyháza Község Önkormányzata

 

Pályázati kiírás

 

                                                                                                                 

 

Felhívás

 

SÜRGŐS!

 

Délegyháza Község Önkormányzata szolgálati lakás biztosítása céljából INGATLANT BÉRELNE Délegyháza településen. Jelentkezéseket várunk a 24/542-155 központi számon a titkárságon.

 

Tájákoztató

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

 

Kérjük Önöket, hogy a koronavírus járványra való tekintettel a Délegyházi Polgármesteri Hivatalban történő személyes ügyintézés során az alábbi előírásokat szíveskedjenek betartani:

-          A Hivatal kizárólag ügyfélfogadási időben várja ügyfeleit.

-          A Hivatalban egy irodában egyidejűleg csak egy ügyfél tartózkodhat, amennyiben kísérővel érkeznek, a kísérő szíveskedjen a Hivatal előudvarán várakozni.

-          Az ügyintézésre váró további ügyfelek szíveskedjenek a Hivatal előudvarában várakozni, a beléptetést a recepciós hölgy intézi.

-          Belépésre kizárólag az épület első bejárata használható.

-          A Hivatalban az orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk (a továbbiakban együtt: maszk) viselete, és a kézfertőtlenítés kötelező. A maszkot olyan módon kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.  

Beadványaikat ügyfélkapun (cégkapun) keresztül elektronikus úton, vagy postai úton is változatlanul meg tudják küldeni a Hivatal részére.

 

Központi e-mail cím:

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Telekadó, települési adó ügyintéző e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Építményadó ügyintéző e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Településüzemeltetési és –fejlesztési ügyintézők e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

Pénzügyi Osztály e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

(felnőtt étkezés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

gyermek étkezés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

Szociális ügyintéző e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

Igazgatási ügyintéző e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Gépjárműadó, helyi iparűzési adó, anyakönyv ügyintéző e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Községgondnokság e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

Jegyző e-mail címe:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dokumentumok letölthetők a következő linken:

https://www.delegyhaza.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=135

 

Hivatali Kapus elérhetőség:

Délegyháza Polgármesteri Hivatal KRID száma: 503153145

Délegyháza Község Önkormányzata KRID száma: 151010769

 

 

Központi telefonszám: 06-24/542-155

Mellékek:

1-es Titkárság

2-es Jegyző

3-as Településüzemeltetési és –fejlesztési ügyintézők

4-es Pénzügyi Osztály

5-ös Szociális ügyintéző

6-os Adó (Telekadó, Települési adó, Építményadó, Talajterhelési díj) és humánpolitikai ügyintézők

7-es Igazgatási ügyintéző

8-as Adó (Gépjárműadó, Helyi Iparűzési adó, Idegenforgalmi adó), anyakönyv ügyintéző

9-es Községgondnokság

 

 

Megértésüket köszönjük.

Délegyháza, 2020. szeptember 18.

 

 

dr. Molnár Zsuzsanna

 

jegyző

 

 

  

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.