Délegyháza

Önkormányzat

Megújult az igényelhető bölcsődei támogatás

Ki igényelheti?


A felhívás szerint az a munkába álló vagy munkába visszatérő, bölcsődei ellátásra jogosult gyermeket nevelő szülő, akinek állandó lakóhelyének címe, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, tartózkodási helyének címe a kevésbé fejlett régiók területén van, és aki gyermekét a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett (működési engedéllyel rendelkező), a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti önkormányzati, vagy nem önkormányzati fenntartású bölcsődei ellátásban, vagy napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatásban helyezi el.

Mi számít kevésbé fejlett régiónak? A felhívás szerint Magyarország kevésbé fejlett régiói (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) és az Államkincstárnak azt is biztosítania kell, hogy ezen belül a források legalább 66,67%-a a négy legkevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) régióban kerül felhasználásra.

A projekt keretében a célcsoporti körbe tartozó személy számára akkor folyósítható személyi térítési díjhoz nyújtott támogatás, ha megfelel a további előírásoknak is a fent leírtakon túl, mint aki munkavállalóként vagy önfoglalkoztatóként elhelyezkedik vagy visszatér a munkaerőpiacra és ennek dátuma nem korábbi, mint 2023.04.01. és akinek állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye (ha tartózkodási hellyel rendelkezik), megegyezik azon gyermek címadataival, akire nézve a bölcsődei ellátás, vagy a napközbeni gyermekfelügyelet igénybevételéhez támogatást igényel. Továbbá akinek a személyi térítési díjra vonatkozó támogatási kérelem benyújtását megelőzően arra a gyermekre, akire tekintettel támogatási kérelmet nyújtott be, csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat, gyermekgondozást segítő ellátást, vagy gyermeknevelési támogatást folyósítottak (kivételt képeznek ez alól a menekült hátterű személyek), azaz egy gyermek vonatkozásában csak egy szülő részesíthető támogatásban.

Továbbá az a személy, aki rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával, amelyre a támogatás folyósítható. Fontos, hogy egy személy több gyermek után is részesíthető támogatásban, azonban az indikátorok (EPO24, EPR32) célértékébe csak egy személyként számítható bele. Valamint nem részesíthető azon hónap vonatkozásában támogatásban az a személy, aki olyan gyermek bölcsődei ellátásához, vagy napközbeni gyermekfelügyeletéhez igényli a támogatást, akire tekintettel a GINOP-5.3.11-18-as kódszámú felhívás keretében támogatásban részesült.

Mekkora összeg járhat?

Gyermekenként legfeljebb havi 50 ezer forint támogatás biztosítható - írja a felhívás. Vannak olyan esetek viszont, amikor a támogatás magasabb összegű is lehet: a gyermekét egyedül nevelő szülő, a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (a továbbiakban: RGYK-ra) jogosult gyermeket nevelő szülő, a menekült hátterű szülő, valamint a sajátos nevelési igényű, korai fejlesztésre jogosult, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülő számára gyermekenként legfeljebb havi 65 ezer forint támogatás biztosítható.

Amennyiben a szülő által kifizetett személyi térítési díj alacsonyabb, mint a maximálisan biztosítható támogatás összege, akkor a folyósítható támogatás összege megegyezik a szülő által kifizetett térítési díjjal.

A felhívás részletezi, hogy a térítési díj támogatás  önkormányzati fenntartású családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei, bölcsődei vagy mini bölcsődei, illetve napközbeni gyermekfelügyelet keretében történő ellátásba kerülő gyermek után állapítható meg, a gyermek bölcsődei ellátásra való jogosultságának ideje alatt bármikor, a felsorolt valamennyi feltétel fennállása esetén.

Azt is írják, hogy a Magyar Államkincstár visszamenőlegesen kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén nyújthat támogatást 2023. április hónaptól felmerült személyi térítési díjhoz:

•    a személyi térítési díj támogatásra vonatkozó igényt a szülő a Magyar Államkincstár honlapján közzétett felhívás megjelenését követő 60. napig benyújtotta,
•    a személyi térítési díj támogatást igénylő megfelel a jelen felhívásban foglalt feltételeknek,
•    a gyermek az igénylés benyújtásakor még bölcsődei ellátásban részesül

Vagyis a felhívás alapján az igényléseket várhatóan 2024. áprilistól lehet majd benyújtani, és akár visszamenőleg is járhat a támogatás 2023 áprilisáig.

A támogatás benyújtásához segítséget nyújt Délegyháza Község Önkormányzatánál

Dr. Balogh-Gaál Andrea

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Elérhetőségek: 

Telefon: 24 542-155/107                      

Fax: 24 542-156

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:      8.00-16.00

Szerda:    8.00-17.30

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.