Délegyháza

Önkormányzat

Tájékoztató a házszámok kötelező feltüntetéséről

 

Tájékoztató a házszámok kötelező feltüntetéséről

 

A házszámtáblák hiánya a mindennapi életben sok bosszúságot, gondot okozhat, amikor hatóságok, szolgáltatók, postás, futár, szállító nem találja a keresett címet. Még nagyobb problémát jelenthet, amikor baj esetén a segítség idejében történő érkezését is akadályozza, késlelteti a rendőrség, tűzoltóság, orvosi ügyelet vagy mentők kiérkezését.

 

 

Sajnos Délegyházán is sok helyen tapasztalható, hogy az egyes ingatlanokon nincs kint a házszám (ennek hiányában a helyrajzi szám), vagy ha kint is van, az téves, esetleg nem jól látható.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a házszámtábla kihelyezése az ingatlantulajdonosok jogszabályi kötelezettsége, hiszen Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése kimondja, hogy minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.

 

Ennek értelmében a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. A házszámot jelző táblát – amennyiben az ingatlanon épület található – az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
Kérjük, hogy amennyiben ingatlanán a házszámtábla nincs kihelyezve, a házszám nem olvasható vagy látható megfelelően, annak pótlásáról, cseréjéről mihamarabb gondoskodni szíveskedjen – többek között – annak érdekében, hogy a közszolgáltatók pontosan be tudják azonosítani.

 

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 16/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelete 11.§ (1) bekezdése alapján: Az ingatlan tulajdonosa (bérlője, használója) köteles az ingatlant a megfelelő módon házszámtáblával vagy - házszámozás hiányában - a helyrajzi számot ábrázoló táblával ellátni, és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.

 

(2) A házszámot a közterületi telekhatártól mért 10 méteren belül, 2-5 méter közötti magasságban, az épület közút felöli homlokzatán, vagy az ingatlan utcai kerítésén (bejárati ajtón) úgy kell elhelyezni, hogy az utcáról jól látható és olvasható legyen.

 

(3) Építési telek esetében a házszámtáblát az utca felöli telekhatártól számított 5-10 méter között a földbe ásott fa, vas, beton vagy egyéb anyagból készült tartóoszlopon kell elhelyezni 2-3 méter közötti magasságban úgy, hogy azt az esetlegesen felnövő növényzet ne takarhassa el.”

 

A fentiekben leírtak miatt kérjük, hogy ahol nincs házszámtábla, ott pótolják, ahol nem jól látszik, gondoskodjanak a láthatóságáról. Többlakásos épületek esetében kérjük, hogy a szinteket és az ajtószámokat is pontosan tüntessék fel az épületeken és postaládákon. Azon ingatlanok esetében, amely címétől más közterületről közelíthető meg, kérjük feltüntetni az ingatlanon a pontos közterület elnevezést és a házszámot. (pl. Vadvirág utcához tartozó 4 lakásos ingatlanok esetében „c”, illetőleg „d” házszám a Zöldrét utcáról közelíthető meg.) Külterületen javasolt a helyrajzi szám kitétele.

 

Fentiek alapján kérjük, hogy minden ingatlantulajdonos ezen kötelezettségének tegyen eleget. A házszámtáblák szükség szerinti pótlásáról, kihelyezéséről haladéktalanul gondoskodni szíveskedjenek, hiszen a címek gyors megtalálása akár életet is menthet.

 

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.