Délegyháza

Önkormányzat

Felhívás

Tisztelt hulladékszállítási szolgáltatói szerződéssel rendelkező Ingatlantulajdonos!

 

Kérem, figyelmesen olvassa el a következő tájékoztatót!

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projektet a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciuma valósítja meg, melynek egyik célja a közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének edényzettel történő ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtésre nem biztosított az edényzet. A papír, műanyag, fém anyagáramok házhoz menő gyűjtésének fejlesztését a beszerzésre került edényzetek kiosztásával kívánja megvalósítani.

A 2193 db élő szolgáltatói szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonos a következő hetekben megkapja – belterületi és üdülőterületi egyaránt – a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló edényeket.

 

A kukák átvételéért fizetni nem kell, azonban az átvevő anyagi felelősséget vállal a gyűjtőedény épségéért, megőrzéséért. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedény használati megszerezte, mivel az edény a közszolgáltató tulajdonát képezi.

 

A fentiek miatt kérjük fokozottan ügyeljenek arra, hogy a gyűjtőedényeket az ürítés napján helyezzék vissza a saját ingatlanuk területére. A belterületen, illetve az életvitelszerűen az üdülőterületen élő tulajdonosok esetében ez nem jelent problémát.

A hat hónapos szerződéssel rendelkező ingatlanhasználók csak akkor helyezzék ki a szállítás reggelén a kukát, ha valamilyen módon gondoskodtak azok beszedéséről is, mivel a közterületen éjszakára nem maradhatnak kint. A közterületen hagyott kukát illetéktelen személy elviheti, megrongálhatja. Az ürített gyűjtőedénynek a közterületen hagyása már rendeltetéstől eltérő közterület használatnak minősül, és a közterület felügyelő eljárhat a kuka használójával szemben.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy minden felhasználási helyre vonatkozóan 1 db 120 literes, gurulós edényzet ingyenes átvételére az alábbi helyszínen és időpontokban biztosítunk lehetőséget:

 

Helyszín:

Délegyházi Polgármesteri Hivatal

 Időpontok: 2022. június 20-tól

Ügyfélfogadási időben

Hétfő 8:00-12:00
Szerda 8:00-17:30
Péntek 8:00-11:00

 

Az edényzet átvételéhez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges.

Amennyiben más személyt bíznak meg az ügyintézéssel, úgy jelen értesítő túloldalán vagy az alábbi elérhetőségen található meghatalmazást szíveskedjenek kitölteni (http://www.dtkh.hu/Pages/nyomtatvanyok - Meghatalmazás formanyomtatvány) és magukkal hozni.

 

Kelt: Délegyháza, 2022. május 31.

 dr. Riebl Antal
polgármester

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.