13-576251-301 számú vadászterület földtulajdonosi közösség hirdetménye közgyűlés tartásáról

Hirdetmény

Alulírottak a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 14. § (1) bekezdése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Földművelésügyi Osztály PE/VAD/00043-1/2021. számú, 2021. január 19. napján kelt határozatával kijelölt 13-576251-301 kódszámú vadászterület földtulajdonosainak képviseletében ezúton kezdeményezzük a Vtv. 12. § a) és c) pontja szerinti kérdésben való határozat meghozatalát, és erre tekintettel az érintett földtulajdonosok

közgyűlését

ezúton összehívjuk.

 A teljes hirdetmény megtalálható: ITT