Délegyháza

Önkormányzat

Tájékoztató víziállásokkal kapcsolatban

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Stégtulajdonosok!

 

A gyakorlatban sajnos azt tapasztaljuk, hogy sok olyan rossz állapotban lévő stég (víziállás) található tavainkon, mely nemcsak, hogy engedéllyel nem rendelkezik, de nem is lelhető fel a tulajdonosa. Ezek a víziállások nemcsak a településképet rombolják, hanem a környezetre is káros hatással lehetnek.

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy akinek a víziállása nem rendelkezik létesítési/fennmaradási engedéllyel, és nem kötött az Önkormányzattal mederhasználati szerződést, vagy az lejárt, szíveskedjen mielőbb, de legkésőbb 2021. augusztus 15-ig benyújtani a fennmaradási engedély iránti kérelmét. A kérelem formanyomtatványa a község honlapjáról (www.delegyhaza.hu Letöltések menüpont) letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal 3. irodájában személyesen átvehető.

Kérjük továbbá, hogy a rossz állapotú, elhanyagolt, esetlegesen balesetveszélyes stégeket szíveskedjenek mielőbb, de legkésőbb 2021. augusztus 15. napjáig felújítani, rendbe tenni.

Amely víziállások a fenti határidő lejártakor nem rendelkeznek engedéllyel és mederhasználati szerződéssel, avagy amelyek nem beazonosíthatóak, illetőleg amelyek továbbra is rossz, esetlegesen balesetveszélyes állapotúak, azokat Önkormányzatunk elbontatja, és saját maga is létesíthet helyettük újat.

A víziállások beazonosíthatósága érdekében kérjük, hogy a víziálláson jól láthatóan és maradandóan tüntessék fel

 

a)       a létesítő nevét (megnevezését),

 

b)       a hozzájáruló határozat számát,

 

c)       a víziállás számozását.

 

 

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a stégek létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan – az engedélyeztetésen túl – az 5/2009.(II.18.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint rendelkezik:

 

 

-       A Képviselő-testület csak olyan víziállás létesítéséhez járul hozzá, amely

 

a)   felépítmény nélküli, legfeljebb ülőpadot lefedő, mobil esőtetővel ellátott,

 

b)   közvetlenül a parthoz kapcsolódó vagy parti bejáróval ellátott,

 

c)   ideiglenes víziállásnak minősül.        

 

-       Nem létesíthető semmilyen víziállás:

 

a)       II. tó Sirály strandi részén

 

b)       IV. tó keleti részén (Délegyháza 1335/3 hrsz-ú ingatlan északi sarokpontjától a Délegyháza 1335/1 hrsz-ú ingatlan déli sarokpontjáig)

 

c)       IV. tó nyugati részén a Délegyháza 1318/1 hrsz-ú ingatlan partvonalán

 

d)      V. tó teljes partszakaszán

 

e)       VI. és III. tó Délegyháza 1318/1 hrsz-ú ingatlan partvonalával érintett részén.

 

Jelen korlátozó-tiltó rendelkezések térképen történő ábrázolását a víziállásokról szóló önkormányzati rendelet függelékei tartalmazzák, mely az önkormányzat honlapján a hatályos rendeletek között megtekinthető (a https://www.delegyhaza.hu/images/14.2020._st%C3%A9grendelet.pdf linken).

 

-       A víziállások csak a part mentén, és kizárólag egysorosan létesíthetők.

 

-       A víziállást a mértékadó igénybevétel, különösen szél, hullámzás, jégnyomás, a hasznosítás jellege és módja, valamint a helyi környezeti adottságok figyelembevételével kell megtervezni, méretezni és kivitelezni.

 

-       A víziállást és tartozékait olyan anyagból, olyan szerkezettel és méretekkel, oly módon kell kialakítani, hogy az minden vízállásnál és kedvezőtlen időjárási viszonyok között is biztonságosan legyen használható, és a víz levonulását ne akadályozza.

 

-       A víziállás alapterületét a tervezett használattal arányos méretben kell meghatározni, törekedve a vízterület minél kisebb igénybevételére.

 

-       15 m2-nél nagyobb alapterületű víziállás nem létesíthető. A víziállás tóba benyúló részének hossza az 5 m-t nem haladhatja meg.

 

-       A víziállásokhoz a parti bejárót úgy kell kialakítani, hogy az a természetes part állékonyságát vagy a partvédőmű állagát ne veszélyeztesse, és a parti nádas állományát ne károsítsa.

 

-       A víziállás megközelítésére föld-, beton- vagy kőmóló nem építhető, zárt nádasban nyiladék nem létesíthető.

 

-       A mederben végzendő, indokolt munkálatok idejére a meder tulajdonosa kártérítés nélkül a víziállás kivételére kötelezheti az érintettet.

 

-       Új víziállás létesítéséhez maximum 10 évre adható tulajdonosi hozzájárulás. A hozzájárulás érvényességének lejárta előtt annak meghosszabbítását a tulajdonosnak kérelmeznie kell a meder tulajdonosától.

 

-       A tulajdonosi hozzájárulás kiadása során alkalmazni kell a 147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet, valamint a 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

 

-       A víziállás parti bejáróját tilos lezárni, parti környezete nem keríthető be.

 

-       A víziállás fenntartója köteles a víziállás elkészültét, használatba vételét 15 napon belül bejelenteni a meder tulajdonosának.

 

-       Ha a fenntartó a víziállást véglegesen megszünteti, köteles azt elbontani és alkatrészeit a mederből eltávolítani.

 

-       A víziállás végleges megszüntetését annak fenntartója köteles a meder tulajdonosának az elbontástól számított 15 napon belül bejelenteni. A meder tulajdonosa jogosult a víziállás megszüntetését a helyszínen ellenőrizni.

 

 

Kérjük a fenti rendelkezések betartását.

 

 

dr. Molnár Zsuzsanna

 

jegyző

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.