Törvényi változások az adózásban

Törvényi változások az adózásban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény a helyi iparűzési adót és a gépjárműadót érintő rendelkezéseket is tartalmaz, mely 2021. január 1-jén lép hatályba.

Gépjárműadó:
A törvénymódosítás értelmében a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja ellátni. A  2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint.
Ezt a rendelkezést a 2020. december 31-ét követő időszakra eső gépjárműadó-kötelezettségre kell alkalmazni. A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. A 2020. december 31-ig terjedő időszakra eső gépjármű-adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzati adóhatóság a 2020. december 31-én hatályos szabályok alapján eljárhat.

Iparűzési adó:
A törvénymódosítás szerint 2021. január 1-től megszűnik az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adó, és az építőipari tevékenységet az adott településen 180 napot meghaladóan végző vállalkozás esetén állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget megalapozó telephely jön létre.
További változás lesz, hogy 2021. január 1-től az iparűzési adóbevallást az adóalanyok nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani, elektronikus úton. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.
 Az adót azonban továbbra is az önkormányzat számlájára kell befizetni. Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett, egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalanyok (vállalkozók) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt továbbra is benyújthatják papír alapon, ezt azonban közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.


Elektronikus ügyintézés

Ezúton is felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók kizárólag elektronikus úton tarthatnak kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal minden adónem tekintetében, beadványaikat cégkapun (ügyfélkapun) keresztül epapíron, vagy a Polgármesteri Hivatal KRID számára (503153145) történő beküldéssel küldhetik meg az adóhatóságnak.


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző