Délegyháza

Önkormányzat

Tájékoztatás

                                                                                                                  Tájékoztatás

A koronavírus járványra tekintettel Délegyházán megalakult ad hoc bizottság a tegnapi miniszterelnöki bejelentések végrehajtásával kapcsolatban ma 13.30 órai kezdettel megtartott ülésén a következő döntéseket hozta:


1. Az iskolás gyermekek részére a tanrenden kívüli digitális munkarend időtartama alatt a meleg étkezést ebéd formájában biztosítjuk. Az ebéd a Napsugár Óvoda Főzőkonyhájáról az általunk biztosított dobozokban elvihető hétfőtől péntekig 12.00 – 13.30 óra között.

Kérjük, hogy az étkeztetés iránti igényeket a 2020. március 16-20. közötti hét vonatkozásában 2020. március 16-án hétfőn 10.30 óráig, a továbbiakban a következő hét vonatkozásában legkésőbb az előző szerdán 10.30 óráig szíveskedjenek jelezni mind a Főzőkonyhán, mind pedig az Iskola Titkárságán az eddig használt elérhetőségeken. Aki nem jelzi igényét, azt úgy tekintjük, hogy nem veszi igénybe az étkezést.


2. Azon idősek számára, akik eddig is részesültek az Önkormányzat által biztosított meleg étkezésben, azok számára az étkezést a továbbiakban is változatlanul biztosítjuk.


3. 2020. március 16-tól kezdődően a gyesen, gyeden, szülési szabadságon lévő, valamint a külföldről hazatérő szülők (illetőleg akiknek velük egy háztartásban élő családtagjuk tér haza külföldről) gyermekeit, illetve a félnapos ellátást igénylőket a Napsugár Óvoda és a Zsebi-Baba Családi Bölcsőde nem fogadja. Ezen rendelkezés alól felmentést az óvodavezető javaslatára a jegyző adhat. Az intézkedés visszavonásig érvényes.

Ha a fentieken kívüli gyermekeket is otthon kívánják tartani a szülők, az Óvoda nem kér tőlük igazolást ezen időtartamra. Az intézkedés visszavonásig érvényes.

A meleg étkezést ebéd formájában az Óvodától távol maradó gyermekek számára is biztosítjuk. Az ebéd a Napsugár Óvoda Főzőkonyhájáról az általunk biztosított dobozokban elvihető 12.00 – 13.30 óra között. Kérjük, hogy az étkeztetés iránti igényeket a 2020. március 16-20. közötti hét vonatkozásában 2020. március 16-án hétfőn 10.30 óráig, a továbbiakban a következő hét vonatkozásában legkésőbb az előző szerdán 10.30 óráig szíveskedjenek jelezni mind a Főzőkonyhán, mind pedig az Óvoda Titkárságán az eddig használt elérhetőségeken. Aki nem jelzi igényét, azt úgy tekintjük, hogy nem veszi igénybe az étkezést.


4. Az iskolabusz működése az Iskola tanrenden kívüli digitális munkarendjének időtartama alatt szünetel. Ha ezen okból ezen időtartam alatt valamely óvodás gyermek nem tud az Óvodába bejárni, részére ezen okból az óvodába járási kötelezettség alól felmentés adható. 


5. Minden olyan köztisztviselő, közalkalmazott, és minden egyéb, az Önkormányzat vagy intézményei alkalmazásában álló munkavállaló, aki a mai napon, vagy azt követően érkezik haza külföldről, 14 nap otthoni karanténban kell, hogy maradjon. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a munkavállaló valamely, vele egy háztartásban élő családtagja tér haza külföldről. Az Önkormányzat dolgozóinak ez esetben is otthon kell maradniuk 14 napig. Ezen dolgozók a gyermekeiket sem hozhatják az Óvodába és a Családi Bölcsődébe ezen időtartam alatt. Az intézkedés visszavonásig érvényes.


6. Az Önkormányzat a mai naptól kezdve nem engedélyez a fenti 5. pontban meghatározott dolgozóinak külföldi utazást, üdülést. Az intézkedés visszavonásig érvényes.


7. A zárt térben tartandó programok/foglalkozások további tájékoztatásig elmaradnak a Kölcsey Művelődési Központ mellett a Civilek Házában, a Könyvtárban, a Délegyházi Napsugár Óvodában, valamint a Hunyadi János Általános Iskola Tornacsarnokában is.


8. Egyéb szükséges intézkedéseket megtettük.


Most FEGYELMEZETTSÉG = HAZASZERETET


Délegyháza, 2020. március 14.


                                                                                                                                                                                                                                    dr. Riebl Antal polgármester

                                                                                                                                                                                                                                    dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.