Délegyháza

Önkormányzat

Felhívás Szociális- és gyámügyi előadó munkakör betöltésére

Délegyházi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Délegyházi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztály

Szociális- és gyámügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:     határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:                                 Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                                 Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7). Kormányrendelet 1.sz. melléklete I. besorolási osztály szerinti 9. feladatkör

Ellátandó feladatok:

Szociális és gyámügyi feladatok ellátása, együttműködés az Egészségügyi-Szociális Bizottsággal, alpolgármesterrel; képviselő-testületi és bizottsági üléseken való részvétel, a jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása, a munkaköréhez tartozó határozati javaslatok és rendelet-tervezetek elkészítése, éves statisztikák elkészítése és E-adat rendszeren történő feladása, valamint egyéb, eseti feladatok, a munkáltató utasítása alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális és gyámügyi, hatósági feladatok, képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvezése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Cafeteria Szabályzat, Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.,

•         hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Határozott, önálló munkavégzésre való képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         önkormányzatnál szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű PTR, ASP, Winszoc, EPER Bursa alkalmazások ismerete,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű stressztűrő képesség, ügyfélorientált szemléletmód, rendszergondolkodás, tervezési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kérelem postai feladását igazoló szelvény/elektronikus kérelem esetén a visszaigazolás

•         összeférhetetlenségi nyilatkozat

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul,

•         nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség elfogadásáról

•         nyilatkozat orvosi vizsgálat vállalásáról

•         Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet szerint

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 24/542-155/6 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Délegyházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5741-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális- és gyámügyi előadó.

•         Személyesen: Varju Miklósné, Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 2-es iroda.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 12 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a jegyző személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. A munkakör határozatlan időtartamra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. Munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 22.

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.