Délegyháza

Önkormányzat

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Zsebi-Baba Családi Bölcsőde Zsebi-Baba Családi Bölcsőde vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zsebi-Baba Családi Bölcsőde

Zsebi-Baba Családi Bölcsőde vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:            határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:      A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:                     Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családi bölcsőde vezetői feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy, ,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         bölcsőde vezetésében szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

•         szakmai gyakorlat igazolása

•         az intézmény vezetésére vonatkozó (vezetési) program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

•         a pályázó szakmai önéletrajza,

•         orvosi alkalmassági vizsgálathoz történő hozzájáruló nyilatkozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3115-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Zsebi-Baba Családi Bölcsőde vezető.

•         Személyesen: Varju Miklósné, Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 2-es iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázat az,mely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 12 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A pályázatok érvényessége esetén a munkáltató a pályázati anyag alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását, valamint a Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi, és az Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság együttes szakmai véleményezését,valamint a jogszabály által előírt véleményezéseket követően, de legkésőbb a Kt. ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.