Délegyháza

Önkormányzat

KÚT Tájékoztató

Tájékoztatás fúrt és ásott kút vízjogi fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

 

 

Az idei évben a médiában is többször megjelent már, hogy a 2018. előtt vízjogi engedély nélkül illegálisan létesített kutakra úgynevezett fennmaradási engedélyt kell kérni. Az Alkotmánybíróság hozott határozatot arról, hogy alaptörvény-ellenes lenne engedély és bejelentés nélkül kutakat létesíteni. Fentiekre tekintettel, és a jelenleg hatályos jogi szabályozás értelmében tehát minden kút - legyen akár ásott vagy fúrt kút - megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.

Amennyiben a kút engedély nélkül létesült, úgy fennmaradási engedélyt kell kérni.

Jegyzői hatáskörbe, mint helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe az alábbi esetek tartoznak:

-          a kút nem érint karszt - vagy rétegvizet

-          csak talajvízkút ill. partiszűrésű ásott vagy fúrt kútra vonatkozik,

-          500 m3/év vízhasználat alatt,

-          csak házi ivóvízigény és háztartási célú vízigény kielégítésére szolgálhat a vízhasználat,

-          a kút épülettel rendelkező ingatlanon van

-          magánszemély tulajdonában van,

-          nem gazdasági célú vízigény.

Amennyiben a létesítmény nem felel meg ezen feltételeknek, akkor az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik az engedélyezési eljárás lefolytatása.

Az eljárás 2018. december 31-ig mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

Fontos, hogy a jogszabályok előírásai alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

 

Az eljárás megindításához az alábbiak szükségesek a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint:

 

-          írásbeli kérelmet kell benyújtani személyesen vagy postai úton,

-          a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó állapotrajzot kell készíteni a kútról

-          a kút műszaki adatairól szóló adatlapot kell kitölteni

-          Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.

-          Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fennmaradási engedély kérelem esetében tervező: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).

-          Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.

 

További információk az eljárásról:

-          az eljárás során a jegyző az alábbi hatóságokat, szakhatóságként, illetve szakértőként köteles megkeresni:

- házi ivóvízigény esetén a népegészségügyi hivatalt is,(ÁNTSZ)

- a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint eljáró vízügyi hatóságot a jogszabályban meghatározott esetekben.

-          a jelenleg hatályos szabályozás alapján a kérelmezőt terhelhető egyéb eljárási költségek:

-          szakhatósági díjak (házi ivóvízigény esetén 23 900 Ft), amelyet az ÁNTSZ felé kell megfizetni. Vízmintavétel és laboratóriumi vizsgálatok költsége (48.000 Ft)

 

A fent részletezett eljárási költségeken felül, az eljárásba bevont hatóságok által előírt további kötelezettségek teljesítése is a kérelmező feladata és költsége.

 

Az engedélyhez szükséges tervdokumentáció elkészítésének költsége az előzetes tájékoztatások alapján háztartási célú vízigény (nem ivóvíz célú felhasználás) 30.000-200.000 Ft-ba kerül majd.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy akinek

-          nem talajvízre, hanem rétegvízre telepített kútja van

-          gazdasági célú a vízfelhasználása

-          nem magánszemély a kérelmező

-          500 m3/év mennyiségnél többet termel szintén mentesül az eljárási díjak és vízgazdálkodási bírság alól, amennyiben benyújtja kérelmét 2018. december 31-ig a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságra.

Ebben az esetben a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet lényegesebb több kötelező mellékletet ír elő, ezért a tervdokumentáció és mellékleteinek elkészítése előzetes tájékoztatások szerint meghaladja a 200.000 Ft-ot.

 

A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást a Délegyházi Polgármesteri Hivatal 3. szobájában lehet kezdeményezni, a formanyomtatványok pedig elérhetők az ügyfélszolgálaton, illetve a község honlapján.

 

 

 

Kérelem

Kutak fennaradása adatlap kivitelezéshez

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.