Sajtóközlemény

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 2014.04.01-én Taksony, Délegyháza és Áporka konzorciumi együttműködésként beadott KMOP-4.7.1-13-2014-0004 azonosítószámú „Elektronikus helyi közigazgatás infrastruktúra fejlesztése Taksony, Délegyháza és Áporka településeken” elnevezésű pályázatát érdemesnek találta, és a

Regionális Operatív Program Irányító Hatóság 20 834 715 Ft összegű támogatást állapított meg a három településre.

A 2014.05.01 és 2015.06.30 közötti megvalósítási időszakban a projekt keretében az ASP szolgáltatások igénybevételéhez szükséges informatikai infrastruktúra fejlesztését kívánták megvalósítani az önkormányzatok által fenntartott polgármesteri hivatalokban és intézményeikben. Kiemelt cél volt a helyi közigazgatási eljárások és gazdálkodási folyamatok egyszerűsítése, ezáltal elősegíteni a helyi szintű közigazgatás és a közigazgatás belső folyamatainak megújítását, erősítve a közigazgatáson belüli informatikai alapú szolgáltatások elérhetőségét mind a vállalkozások, mind az állampolgárok felé, bővíteni az elektronikus ügyintézés lehetőségeit és elősegíteni a közigazgatási munka hatékonyabbá és eredményesebbé tételét.

A projekt megvalósítása során kitűzött közvetlen célok voltak:

  • csökkenteni az egymással jelentős átfedésben lévő elektronikus adatfeldolgozási tevékenységeket, az adatvédelmi és adatbiztonsági szempontok érvényesítésének figyelembevételével
  • javítani a közigazgatási és egyéb költségvetési szervek belső informatikai kapcsolatainak konszolidációját, a kapcsolatok modernizálásával és optimalizálásával
  • az ügymenetek gyorsítása, annak bonyolultságának csökkentése, az ügyintézés gördülékenyebbé, hatékonyabbá tétele
  • közvetlenül járuljon hozzá az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások minőségének javításához
  • segítse a kétirányú elektronikus kommunikáció alkalmazhatóságnak a közigazgatáson belüli kommunikáció során

A projekt közvetett célcsoportja a település lakossága, a helyi vállalkozások és más szervezetek alkotják. A teljes fejlesztés ezen célcsoport számára gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést biztosít, amelynek eredményeként valamennyi folyamat átláthatóbbá válik, rövidül az ügyintézésre fordított idő.

 

dr. Riebl Antal
Polgármester
Délegyháza Község Önkormányzata