Délegyháza

Önkormányzat

Megalakultak a járások

 

 Tisztelt Lakosság!
 
2013. január 1-jével kezdte meg működését a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal a Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeként.
A járási hivatalhoz kerültek az okmányirodai feladatok, egyes szociális, kommunális igazgatási feladat- és hatáskörök, a szabálysértési ügyek, valamint a járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerültek egyes jegyzői gyámhatósági és a városi gyámhivatali ügyek.
A járási hivatal hatáskörébe kerültek az alábbi ügyek:
 
 • az okmányirodai feladatok (személyi-azonosító és lakcímigazolvány, vezetői engedély, útlevél, jármű forgalomba helyezés, ideiglenes forgalomból kivonás,
 • rendszámtábla pótlása, elveszett forgalmi és törzskönyv pótlása, stb.);
 • egyes gyámhatósági ügyek (teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele,gyámhivatali felkérésre gyámhatósági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatok dokumentálása, igazolatlan hiányzás, és az iskolai támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatos feladatok, ideiglenes hatályú elhelyezés, védelembe vétel)
 • gyámhivatali terület (családi jogállás rendezése, gondnoksági ügyek, gyámsági ügyek, kiskorúak házasságának engedélyezése, szülői ház elhagyásának engedélyezése, családba fogadás engedélyezése, eseti- illetve ügygondnok kirendelése, átmeneti nevelésbe vétellel kapcsolatos döntések, tartós neveltek ügyei, utógondozottak ügyeiben való eljárás, kiskorúak vagyoni ügyei, örökbefogadás, otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése)
 • egyes szociális igazgatási ügyek (alanyi jogú ápolási díj és fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási díj /méltányosság kivételével/, alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, időkorúak járadéka, hadigondozottak ellátása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság)
 • családtámogatási ügyek
 • köznevelési feladatok
 • egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése
 • menedékjogi ügyek
 • egyes kommunális típusú ügyek (pl. temetőengedélyezés)
 • egyes állategészségügyi feladatok (pl. állatotthon engedélyezés)
 • szabálysértési feladatok
 • vízügyi hatáskörök
 • idegenrendészeti, honvédelmi ügyek
 • helyi védelmi bizottsággal kapcsolatos feladatok
 • egyes speciális építéshatósági ügyek.
A fent leírtak alapján tehát már nem a Polgármesteri Hivatalban intézhető az alanyi és normatív közgyógyellátás, az időskorúak járadéka, az alanyi jogú ápolási díj, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási díj, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, a lakcímbejelentés.
Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet (a továbbiakban együtt: állampolgársági kérelmet) 2013. február 28-ig a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjéhez, 2013. március 1-től pedig már a Járási Hivatalhoz lehet benyújtani.
 
Továbbra is a Polgármesteri Hivatalhoz fordulhatnak az alábbi hatósági ügyekben:
 •  birtokvédelmi eljárás
 •  hagyatéki eljárás
 •  anyakönyvi eljárás
 • adóigazgatás és adóvégrehajtás
 • kereskedelmi engedélyezés
 • a helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális ellátások (pl. rendkívüligyermekvédelmi támogatás, méltányossági alapon megállapított közgyógyellátás és ápolási díj, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, átmeneti segély, temetési segély, aktív korúak ellátása, lakásfenntartási kedvezmény, stb.)
jegyzői hatáskörben maradó rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, valamint óvodáztatási támogatás
egyes földművelésügyi, állategészségügyi, vízügyi, az ipari igazgatással, valamint a környezet- és természetvédelemmel, a közlekedés és hírközlési igazgatással kapcsolatos feladatok (pl. kifüggesztési ügyek)
 
A Járási Hivatal elérhetősége:
 
Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A. (Szigetszentmiklós – Gyártelep, volt Csepel Autógyár területe), Tel: 24/887-440
Ügyfélfogadási idő: Hétfőn 13.00-18.00, Szerdán 8.00-16.00, Pénteken 8.00-12.00
 
A Járási Hivatal Kirendeltséget működtet Dunavarsányban, a 2336 Dunavarsány, Árpád u. 7. szám alatt.
 
Az okmányirodai ügyeket Szigetszentmiklóson, az Ifjúság tér 4. szám alatt (tel: 24/410-419, 24/468-686), valamint Dunaharasztiban, a Báthory u. 1. szám alatt (Tel: 24/531-480, 24/531-481) intézhetik.
 
A tömegközlekedési eszközök (buszjáratok, vonatok) menetrendje a www.menetrendek.hu, valamint az elvira.mav-start.hu honlapon megtekinthető.
 
dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző
 

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.