Közép-európai program részese: Délegyháza

 CULBURB - a szuburbánus fejlődés akupunktúrás kezelése 

A CULBURB projekt a 2008-tól 2010-ig zajló Urbanity - Twenty Years Later (Urbanity- Húsz Évvel Később) program folytatása. A közép-európai nagyvárosok rendszerváltás utáni átalakulását vizsgáló kutatás kezdeményezője a prágai Középeurópai Építészeti Központ (CCEA) volt, aki helyi partnerekkel közösen hét város, Bécs, Berlin, Budapest, Ljubljana, Pozsony, Prága és Varsó fejlődését kutatta helyi szakmai partner szervezetekkel.

A programok finanszírozója az Európai Kulturális Alap.

A 2011-ben induló CULBURB az Urbanity tanulságaként fogalmazódott meg, és a nagyvárosok agglomerációiban zajló folyamatokra fókuszál. A szuburbanizáció  világszerte a szakmai figyelem előterében levő településfejlődési jelenség; a projektncélja egyrészt annak vizsgálata, hogy milyen sajátosságokkal bír ez a Közép-európai nagyvárosok körül, másrészt pedig olyan beavatkozások megvalósítása, amik a helyi közösségek életére, szükségeire, a települések fejlődésére reagálnak, azokat segítiknés katalizálják.

A városfejlesztés ismert eszközei közé tartozik az "akupunkturális" beavatkozások koncepciója - olyan programok, művészeti alkotások, építészeti fejlesztések megvalósítása, amik kis léptékben, helyi, közvetlen kérdésekre reagálnak, a fejlődésnhosszú távú aktivitásait a helyi közösségek irányítása alá helyezve, az ő együttműködésükre alapozva.

 

A CULBURB program közvetlen céljai

- a közösségi élet helyszíneinek megteremtése, aktivitások kialakítása vagyfejlesztése

- a közlekedési problémákra adott válaszok keresése

- integrált település- és régiófejlesztési stratégiák megfogalmazása

- a művészeti alkotások összekapcsolása új közönségekkel.

 

A CULBURB által érintett közösségek

- a szuburbánus közösségek lakói

- az önkormányzatok döntéshozói

- településfejlesztéssel, építészettel, köztérrel foglalkozó civil szervezetek,

- építészek és művészek, akik a köztérrel, a táj és az épített környezet működésével foglalkoznak.

A CULBURB program résztvevő helyszínei és szakmai partnerei

- Bécs - Ottakring: SOHO

- Budapest - Délegyháza: Kortárs Építészeti Központ

- Ljubljana - KUD C3

- Pozsony - Centrum Komunitného Rozvoja - Közösségi Fejlesztési Központ

- Prága - CCEA

- Varsó - Miastosfera

 

A program ütemezése

2011 május-szeptember: előkészítés

2011 október - indító szimpózium (Budapest) a városok és a szakmai partnerek részvételével

2012 január - workshop a helyszínek előkészítéséről és a művészek kiválasztásáról (Bécs)

2012 eleje - művészek, építészek, résztvevők kiválasztása

2012 tavasz - workshop a résztvevőkkel (Varsó)

2012 május - szimpózium a szervezetekkel a megvalósításról (Prága)

2012 év folyamán - tervezés, megvalósítás, online adatbázis, példatár fejlesztése

2013 március - záró konferencia (Ljubljana)

Beavatkozások

A tervezet szerint minden városban öt projekt valósul meg, összesen tehát 30 projekt az összes településen. Ezek előzetes javasolt témái (a helyszínekkel való együttműködésben ez természetesen módosulhat):

- kommunikáció

- közlekedés

- elszigeteltség és kapcsolatok

- közterek aktiválása, köztéri műalkotások

- közösségfejlesztés

- terek fejlesztése, javítása, kialakítása

A program magyarországi partnere a Kortárs Építészeti Központ. A KÉK független szakmai kulturális szervezet, ami építészettel, urbanisztikával és az emberi környezet kulturális aspektusaival foglalkozik nyilvános programok, oktatás és kutatások formájában.

A program szakmai vezetője Szemerey Samu építész, városépítész. A program előkészítése része a BME Szociológia és Kommunikáció tanszék Környezeti Kommunikáció szakán zajló urbanisztikai alapkurzusnak.