Délegyháza

Önkormányzat

Mi köze van jegyzőnknek a közszolgáltatásokhoz

 

A közelmúltban egyik fórumozónk nehezményezte, hogy  jegyzőnk bekapcsolódott egy  közszolgáltatással kapcsolatos ügyébe. Jegyzőnk természetesen ezt nem önszántából, hanem jogszabályi kötelezettségének eleget téve tette. A további félreértések elkerülése érdekében közreadjuk hivatalvezetőnk tájékoztatását, valamint néhány segédanyagot is rendelkezésre bocsátunk a kedves olvasóknak.

 

Tájékoztatás a védendő fogyasztókra vonatkozó rendelkezésekről

Tapasztalataink szerint az utóbbi időben sajnos egyre gyakrabban fordul elő, hogy a lakosság nem tudja kifizetni a közüzemi szolgáltatási díjait.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény ezt a helyzetet próbálja valamilyen szinten orvosolni a védendő fogyasztói státusz bevezetésével.

A villamosenergia- és a földgázellátásra vonatkozó jogszabályok szerint a lakossági fogyasztók szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a védendő fogyasztók számára meghatározott kedvezményekben. Ilyen kedvezmény lehet különösen a részletfizetés, a fizetési haladék, és az előre fizető mérőhöz való jog, valamint bizonyos feltételek mellett a kikapcsolás tilalma, melyek feltételeit a vonatkozó jogszabályok részletesen tartalmazzák.

 

A védendő fogyasztói nyilvántartásba vételt a fogyasztónak kell kérnie, melyhez csatolnia kell a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv igazolását arról, hogy a védendő fogyasztó részesül az adott ellátásban. A nyilvántartásba történt felvételt követően a védendő fogyasztó minden év március 31-ig köteles - ismét igazolással – igazolni, hogy továbbra is részesül azon ellátásban, amely alapján védendő fogyasztónak minősül (kivétel ez alól az a fogyatékkal élő fogyasztó, akinek állapotában – orvosi szakvéleménnyel igazoltan – nem várható javulás).

 

A vonatkozó jogszabályok szerint tehát Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzője az alábbi esetekben jogosult a védendő fogyasztói nyilvántartásba vételhez szükséges igazolást kiállítani azon természetes személy részére, aki, vagy akinek háztartásában élő személy

1. időskorúak járadékában részesül,

2. aktív korúak ellátására jogosult (bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély),

3. lakásfenntartási támogatásban részesül,

4. ápolási díjban részesül,

5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy az elosztói engedélyes a vonatkozó jogszabályok értelmében a felhasználási helyre való bejutás érdekében az illetékes jegyzőhöz fordulhat, amennyiben a felhasználó akadályozza vagy meghiúsítja:

1. a gázmérő/fogyasztásmérő leolvasását, ellenőrzését vagy cseréjét,

2. a szerződésszegés vagy szerződés nélküli/szabálytalan vételezés esetén az ellátásból/szolgáltatásból történő kikapcsolást/felfüggesztést,

3. a felhasználói berendezés ellenőrzését.

A megkeresés alapján a jegyző köteles a megkeresésben foglaltak iránt intézkedni, melynek során akár hatósági határozattal is kötelezheti a fogyasztót a fentiek tűrésére, és az elosztóval történő együttműködésre vonatkozó kötelezettséget is megállapíthat.

Sajnos az elosztói engedélyesek egyre több megkeresést küldenek hivatalunkhoz, hogy intézkedjünk a fogyasztási helyre való bejutás érdekében, tegyük lehetővé a kikapcsolás érdekében az ingatlanra való bejutást, melynek sajnos  - mérlegelés nélkül - kötelesek vagyunk eleget tenni.

A védendő fogyasztókra vonatkozó jogszabályi rendelkezések (VET, GET), és a védendő fogyasztói adatlapok itt letölthetők (tömörítve).

 

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.