Délegyháza

Önkormányzat

2011.07.14. jegyzőkönyv és határozatok - 2011.07.14. - Zárt ülés határozatai

Tartalomjegyzék

 

A 2011. július 14-i zárt KT ülés nyilvános határozatai:

 

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

284/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Görbe István és Tóth Mihályné képviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

285/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1./  Szociális ügyek

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

286/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy ……………. szám alatti lakos részére 50.000.- forint vissza nem térítendő gyorssegélyt biztosít, a ……………………, külön íven rögzített határozattal.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

287/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy ……………………. szám alatti lakos részére 50.000.- forint vissza nem térítendő gyorssegélyt biztosít, a …………………………, valamint 100.000.- forint kamatmentes kölcsönt biztosít, külön íven rögzített határozattal.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület  

 

 

  

 

 

 

 

  

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.