Délegyháza

Önkormányzat

2011. 06. 21. jegyzőkönyv és határozatok - 2011. 06. 21-i zárt ülés határozatai

Tartalomjegyzék

A 2011. június 21-i zárt KT ülés nyilvános határozatai:

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

260/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Görbe István és Tóth Mihályné képviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

261/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1./ Polgármester szabadsága

2./  Szociális ügyek

3./  Iskola és Könyvtár ügye

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

262/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Riebl Antal polgármester 2011.évi szabadságának egy részét (4 nap), a munkavállaló igényét is figyelembe véve az alábbi időpontban kívánja kiadni: 2011.06.27.-2011.06.30. (4 nap)

Határidő:azonnal

Felelős:személyügyi előadó

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

264/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Hunyadi János Általános Iskola és a Kölcsey Művelődési Központ, Községi és Iskolai Könyvtár fenntartója elviekben eldönti, hogy 2011. augusztus 1. napjától kezdődően a községi és iskolai könyvtári feladatokat a Hunyadi János Általános Iskola útján kívánja ellátni. Képviselő-testület felkéri Polgármesterét és Polgármesteri Hivatalát a fentiekhez szükséges Alapító Okirat Módosítások elkészítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.