Délegyháza

Önkormányzat

2011. 06. 24. jegyzőkönyv és határozatok - 2011. 06. 24. határozatok

Tartalomjegyzék

 

A 2011. június 24-i KT ülés határozatai:

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

265/2011. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Görbe István és Tóth Mihályné képviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

266/2011. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

  1. A Hunyadi János Általános Iskola Pedagógiai Programjának és Helyi tantervének elfogadása.
  2. A Hunyadi János Általános Iskola és a  Kölcsey Művelődési  Ház alapító okiratának módosítása.
  3. A mezőőr szolgálati járművének ügye

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

267/2011. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete a Hunyadi János Általános Iskolaaktualizált (módosított) Pedagógiai Programját, és ennek részeként Helyi Tantervét jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: intézményvezető

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

268/2011. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hunyadi János Általános IskolaAlapító Okiratának, és ezzel együtt a Hunyadi János Általános Iskola és Községi Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.

Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalát a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, Jegyző

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

269/2011. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Művelődési Központ Községi és Iskolai Könyvtár Alapító Okiratának Módosítását, és ezzel együtt a Kölcsey Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.

Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalát a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, Jegyző

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

270/2011. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Mató Kft. által felkínált bruttó 250.000.- forintos vételáron felkínált quadot megvásárolja, melynek lebonyolítására megbízza Szilveszter Lajos alpolgármester urat.

Határidő:azonnal

Felelős: Alpolgármester, Jegyző

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

271/2011. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonában lévő quad javíttatására felhatalmazza Szilveszter Lajos alpolgármester urat, oly módon, hogy amennyiben a javítás reális áron elvégezhető, úgy ezt végezzük el, amennyiben racionálisan nem javítható, abban az esetben kerüljön leselejtezésre, majd értékesítésre.

Határidő:azonnal

Felelős: Alpolgármester, Jegyző

 

  

 

 

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.