Délegyháza

Önkormányzat

2011. 06. 16. jegyzőkönyv és határozatok - 2011. 06. 16-ai határozatok

Tartalomjegyzék

A 2011. június 16-i KT ülés határozatai:

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

240/2011. (VI.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítéséreGörbe István, és Szilveszter Lajosképviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

241/2011. (VI.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1./Délegyháza ­– Dunavarsány közti út pályázat eredményhirdetés

2./ Újszülöttek Falunapi köszöntése

3./ Plakátok kitétele

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

242/2011. (VI.16.) számú képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát jóváhagyja, miszerint a Term-Véd Természetvédelmi és Építőipari Szolgáltató Kft. ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mert az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak.

A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát jóváhagyja, miszerint a Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.

A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát jóváhagyja, miszerint a FOOCUS Kft. ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

243/2011. (VI.16.) számú képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület – mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás során a Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Riebl Antal polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés aláírására.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

244/2011. (VI.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Képviselő-testület eldönti, hogy a faluban 2010.06.19-2011.06.19. között született gyermekek részére az életkezdési támogatás (babakötvény) megkötéséhez 2005. évi CLXXIV. törvény szerint Strat számlán biztosítja az 5.000.- forint támogatást oly módon, hogy 2011. július 01-je után önkormányzatunk közreműködik a számla megnyitásában. Erre mindösszesen 235.000.- forintot biztosít a civil és társadalmi szervezetek finanszírozása terhére.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

245/2011. (VI.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Képviselő-testület eldönti, hogy Közterület rendeletét módosítani kívánja oly módon, hogy a rendeletben fogalmazódjon meg a településen kiragasztott plakátokra vonatkozó leszedési kötelezettség. Felkéri Hivatalát, a szükséges rendeletmódosítás előkészítésére.

Határidő:2011.07.31.

Felelős:Polgármester, Jegyző

 

  

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.