Délegyháza

Önkormányzat

Kereskedelmi ügyek

Kereskedelmi tevékenységek engedélyezése

 

Az ügycsoport felelőse:

Településfejlesztési előadó

 

Elérhetősége:

Polgármesteri Hivatal 3-as számú szoba

Tel: 06 (24) 542-155/ 3-as mellék

Fax: 06 (24) 542-156

E-mail: iEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 800-1200

Szerda: 800-1730

Péntek: 800-1100

 

Ügyintézési határidő:

Kérelem beérkezését követő 22 munkanap (a szakhatósági eljárás nem számít bele az ügyintézési határidőbe)

 

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza a kereskedelmi tevékenységek bejelentésének és az üzletek működési engedélyének kiadásának részletes szabályait. A Rendelet 2. § - ában a Kormány kereskedelmi hatóságként és szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként egyes esetekben a kereskedő székhelye szerinti (Rendelet 2. § a) pont), míg más esetekben a kereskedelmi tevékenység helye szerinti (Rendelet 2. § b) pont) települési jegyzőt jelöli ki.

 

1. Üzletköteles kereskedelmi tevékenység – működési engedélyköteles tevékenység

A Rendelet 3. számú mellékletében felsorolt (elérhető: Ker.tev - üzletkörök.pdf) termékkörök forgalmazása esetén működési engedély iránti kérelmet kell benyújtani a település jegyzőjéhez. A formanyomtatvány (Ker.tev - üzletköteles formanyomtatvány.pdf) kitöltéséhez segítséget nyújt a KSH által megküldött, korábbi TEÁOR számokat is magába foglaló fordítókulcs (Ker.tev - forditokulcs.xls).

A kérelem elbírálásához szükséges szakhatósági eljárást a kereskedelmi hatóság hivatalból folytatja le. A szakhatósági eljárás időtartama nem számít bele a 22 munkanapos ügyintézési határidőbe.

 

Szükséges iratok:

 • Kérelem formanyomtatvány(Ker.tev - üzletköteles formanyomtatvány.pdf)
 • 10 000 Ft-os eljárási illeték (illetékbélyeg)
 • 26 000 Ft –os ÁNTSZ szakhatósági eljárási illeték (csekk)
 • 10 000 Ft –os Építéshatósági szakhatósági eljárási illeték (illetékbélyeg)
 • a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okirat:
  • a vállalkozói igazolvány (a működési engedély kérelemben feltüntetett székhely/telephely feltüntetésével, üzletkörökkel)
  • gazdasági társaságok esetében társasági szerződés másolata, aláírási címpéldány eredeti vagy másolati példánya, 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata
 • az üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló okirat eredeti vagy hiteles másolata:
  • tulajdoni lap, vagy
  • adásvételi szerződés, vagy
  • öröklési, ajándékozási szerződés, vagy
  • bérleti szerződés, használati jogra vonatkozó megállapodás, vagy
  • jogerős hagyatékátadó végzés, vagy
  • közterület-használati engedély stb.
 • ha rendelkezésre áll, akkor 30 napnál nem régebbi előzetes szakhatósági hozzájárulások (Pl: az I. fokú építésügyi hatóság jogerős határozatának másolata - használatba vételi, fennmaradási, vagy rendeltetési mód változtatási engedély, egyéb hatóságok engedélyének másolata – ha a tevékenység gyakorlását jogszabály más hatóság engedélyéhez köti). Ebben az esetben a fenti szakhatósági eljárási díjak megfizetését mellőzni lehet.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az üzlet elnevezésének (cégfeliratának) utalnia kell az üzlet szakjellegére, az ott vásárolható árukra, szolgáltatásokra. Az üzlet elnevezését és a nyitva tartás idejét a kereskedő határozza meg.

 

2. Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységek – igazolás bejelentési kötelezettség teljesítéséről

A Rendelet 3. számú mellékletében nem szereplő (elérhető: Ker.tev - üzletkörök.pdf) termékkörök forgalmazása esetén a kereskedőknek a Rendelet 6. § (1) bekezdésének megfelelően bejelentési kötelezettsége áll fenn. A bejelentését a település jegyzőjéhez külön erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell eleget tennie (Ker.tev - bejelentésköteles formanyomtatvány.pdf). A formanyomtatvány kitöltéséhez segítséget nyújt a KSH által megküldött, korábbi TEÁOR számokat is magába foglaló fordítókulcs (Ker.tev - forditokulcs.xls).

 

A bejelentést követően a települési jegyző igazolást állít ki a kereskedő részére (mely igazolás tartalmi elemeit a Rendelet 1. számú melléklet A) pontja szabályozza), valamint az igazolás kiállításával egyidejűleg ellenjegyzi a vásárlók könyvét. A kereskedő bejelentését (és az igazolást) a jegyző megküldi a Rendelet 6. § (2) bekezdésében hivatkozott szakhatóságoknak, akik utólagos ellenőrzést tarthatnak. A kereskedő a bejelentését követően az igazolás birtokában kezdheti meg kereskedelmi tevékenységét.

 

Szükséges iratok:

 • Kérelem formanyomtatvány(Ker.tev - bejelentésköteles formanyomtatvány.pdf)
 • 2 200 Ft-os eljárási illeték (illetékbélyeg)
 • a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okirat:
  • a vállalkozói igazolvány (a működési engedély kérelemben feltüntetett székhely/telephely feltüntetésével, üzletkörökkel)
  • gazdasági társaságok esetében társasági szerződés másolata, aláírási címpéldány eredeti vagy másolati példánya, 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata.
 • az üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló okirat eredeti vagy hiteles másolata:
  • tulajdoni lap, vagy
  • adásvételi szerződés, vagy
  • öröklési, ajándékozási szerződés, vagy
  • bérleti szerződés, használati jogra vonatkozó megállapodás, vagy
  • jogerős hagyatékátadó végzés, vagy
  • közterület-használati engedély stb.

Nyomtatványok

 

Rendezvények engedéllyel

2011. március 16-án hatályba lépett a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet. A rendelet értelmében az alkalmi és zenés táncos rendezvények a jövőben csak rendezvénytartási engedély birtokában tarhatók. Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti jegyző adja ki. A rendelet a jegyző számára a kérelmek elbírálására 20 napot engedélyez, ezért kérjük a zenés, táncos rendezvényeket időben jelentsék be a Polgármesteri Hivatalnál.

A zenés, táncos rendezvények bejelentéséről és engedélyezésének feltételeiről szóló jogszabály megtalálható a www.magyarorszag.huinternetes oldalon. A kérelemre rendszeresített nyomtatvány honlapunkról, a kereskedelmi ügyek menüpontalól letölthető.

Amennyiben további kérdésük merülne fel az eljárással kapcsolatban, Jakab István településfejlesztési előadót keressék. Tel: 06-24-542-155/3-as mellék, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Délegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Kérelem nyomtatvány letölthető itt

 

 

<- Vissza

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.